Kedvence.hu Garancia Plussz szolgáltatás

Feliratkozás hírlevélre általános

KEDVENCE.HU Garancia Plussz bejelentő űrlap az oldal alján található!!!

zöld csík

KEDVENCE.HU Garancia Plussz Igénybevételi Feltételek

A KEDVENCE.HU Garancia Plussz a "Szinkron" Kkt. (a továbbiakban: Szolgáltató) valamint a jótállást igénybe vevő (a továbbiakban: Vásárló) által jelen feltételekben foglalt időtartam alatt és feltételekkel biztosít jótállást.

Jelen igénybevételi feltételek csak a KEDVENCE.HU Garancia Plussz jótállás feltételeit rendezi, a megvásárolt termékkel kapcsolatos szerződési feltételeket külön dokumentum tartalmazza.

1. Mit jelent a KEDVENCE.HU Garancia Plussz szolgáltatás

1.1. Amennyiben anyag- és gyártási hibából eredő hiba következik be

A javítás ingyenes intézését foglalja magában beleértve a munkaidőt és a hibás alkatrészt.

1.2. A vásárolt készüléknek új készülékre történő cseréje kizárólag teljes meghibásodás esetén.

Ez azt jelenti, hogy teljes meghibásodás vagy gazdaságtalan javítás esetén az Ön régi hibás készülékét új készülékre cserélik, amely műszakilag minimum megegyezik a régivel vagy jobb annál. Ebben az esetben az új készülék házhoz szállításának díjszabásakor a mindenkor érvényes alap házhoz szállítási költség irányadó. A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe, ezt az ügyfél megrendelésére a szerviz külön díjtétel felszámítás ellenében vállalja.

Azonos értékű készülék rendelkezésre állásakor a Vásárló nem tarthat igény műszakilag fejlettebb készülékre, még akkor sem, ha az az eredeti beszerzési értékének megfelelne. Ebben az esetben nem a régi készülék beszerzési értéke a mérvadó, hanem kizárólag az új készülék értéke, valamint annak a régi készülékkel való műszaki összehasonlíthatósága.

Kérjük, minden esetben vegye figyelembe, hogy a régi készülék az összes eredeti tartozékával együtt a Szolgáltató tulajdonába kerül és a hozzá tartozó KEDVENCE.HU Garancia Plussz szolgáltatás megszűntként kezelendő. Csere esetében kérjük, vigye magával a szervizbe, vagy adja át a cserét bonyolító képviselőnknek vagy futárszolgálatnak a készülék minden eredeti tartozékát. Amennyiben nem adja át az eredeti tartozékokat, akkor ezeket a szervizközpont a szokásos piaci áron számolhatja fel.

1.3. Megtérítés

Az igények készpénzben történő megtérítése nem lehetséges - teljes meghibásodás esetében sem.
Annak eldöntése, hogy a termék javítható, vagy termékcserére van szükség, kizárólag a szolgáltató hatásköre.

1.4 Milyen termékekre vehető igénybe a Hivatalos Garancia Plusz szolgáltatás?

A KEDVENCE.HU Garancia Plussz szolgáltatás minden iparcikk jellegű termékre, amit a kedvence.hu webáruház ilyen szolgáltatásra megjelőlt, kivéve az üvegből készűlt törékeny termékek. A Szolgáltató fenntartja a változtatás jogát.

2. A KEDVENCE.HU Garancia Plussz szolgáltatás tartama

A KEDVENCE.HU Garancia Plussz az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben biztosított jótálláson felül érvényesíthető jótállásnak minősül, így az igénybevétel, érvényesítés feltételeit a szolgáltató szabadon, a jelen feltételek mellett biztosítja. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben biztosított jótálláson felül érvényesíthető jótállás érvényesítésének feltételeit a termék megvásárláskor hatályos, a vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételek tartalmazzák.

A KEDVENCE.HU Garancia Plussz szolgáltatás a jelen feltételekben meghatározott időszakra vehető igénybe, de nem haladhatja meg a készülék gyári garanciájával együtt az 5 éves időtartamot.

2.1 Szolgáltatás Kezdete

A gyári jótállás/garancia lejáratának napját követő nap 0.00 perckor veszi kezdetét. A KEDVENCE.HU Garancia Plussz kizárólag akkor érvényes, ha a megvásárolt termék gyári garanciáján felül, a gyártó általesetlegesen felkínált kiterjesztett garanciát a gyártó által megadott elektronikus regisztrációs felületen a Vásárló érvényesítette, valamint az ehhez szükséges dokumentumokat megkapta, és megőrizte.

3. A KEDVENCE.HU Garancia Plussz szolgáltatás érvényességére vonatkozó kizárólagos szabályok.

A KEDVENCE.HU Garancia Plussz szolgáltatás kizárólag a következő esetekben vehető igénybe.

A Vásárló kifejezetten elfogadja, hogy a KEDVENCE.HU Garancia Plussz garanciával kizárólag természetes személyek élhetnek, nem természetes személy, azaz cég esetében nem áll módunkban ezt biztosítani.

4. Kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség

Az esetleges következményi igényeket nem lehet fedezet alá vonni. A készüléktulajdonos vagy annak meghatalmazottja felelős a védett készülékért. Ez magába foglalja a gondos és előrelátó megóvást is. Olyan igényt, amelynél ez, vagyis a készülék tulajdonosától feltételezhető gondosság elmaradt, nem tartozik fedezet alá.

Karbantartási munkák elvégeztetése a vásárló feladatát képezi. Az ilyen okból hibás termék javítási költsége a gyári és a KEDVENCE.HU Garancia Plussz jótállási időn belül is a vásárlót terheli. A hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő. Ez esetben a készüléket üzembe helyezése előtt át kell vizsgáltatni a biztonságos üzemeltetés érdekében. Az átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe.

5. Mikor nem érvényesíthető a KEDVENCE.HU Garancia Plussz szolgáltatás

A KEDVENCE.HU Garancia Plussz szolgáltatás a következő esetekben nem érvényesíthető:

 • A gyártói garancia, illetve a gyártó által kínált és a Vásárló által érvényesített kiterjesztett garancia érvényessége alatti anyag- és gyártási hibákból eredő meghibásodások nem tartoznak a Hivatalos Garancia Plusz szolgáltatás fedezeti körébe, ezeket a gyártó fedezi.
 • A gyártói garancia futamidejét, ill. a szervizekre vonatkozó tájékoztatást a készülék használati utasításában, jótállási jegyében találja.
 • A KEDVENCE.HU Garancia Plussz szolgáltatás csak akkor fedezi igényét, ha Ön: rendelkezik a készülék vásárlását igazoló eredeti bizonylattal (számla) valamint rendelkezik a készülék eredeti, kitöltött jótállási jegyével, valamint a KEDVENCE.HU Garancia Plussz nyilatkozattal.
 • A KEDVENCE.HU Garancia Plussz igénybevétele során megadott adatok nem egyeznek meg a készüléken, a gyártó által elhelyezett adattábla, valamint a jótállási jegy, és vásárlást igazoló bizonylat adataival.
 • Az adattábla sérülése, hiánya, vagy hiányos, javított adatai esetén.
 • Ráadás- vagy reklámajándék meghibásodását, a KEDVENCE.HU Garancia Plussz még akkor sem fedezi, ha azokat a védett készülékkel együtt csomagolták.
 • Pótlólag vagy utólag vásárolt tartozékra vonatkozóan.
 • A szolgáltatás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belüli illetéktelen beavatkozás.

A KEDVENCE.HU Garancia Plussz szolgáltatásban viszonteladók nem vehetnek részt!

6. A KEDVENCE.HU Garancia Plussz nem biztosít jótállást:

 • Ha a Szolgáltató vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba a rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be.
 • Ha a meghibásodás oka saját vagy idegen vétkességre vezethető vissza.
 • Felhasználási anyag és kopó egységek, mint pl, ékszíjak, szénkefék, izzók, akkumlátorok stb. meghibásodása, elhasználódása esetén.
 • A védett készüléknek a gyártó által megadott felhasználási célon kívüli alkalmazásakor, a nem rendeltetésszerű használat esetén, vagy az üzemi előírások figyelmen kívül hagyása esetén. Ez vonatkozik minden olyan hibára is, amely visszaélésre, szakszerűtlen használatra vagy nem megfelelő megóvásra vezethető vissza, beleértve az üzleti, üzemi célú felhasználásokat is.
 • A normál, szokásos módon történő elhasználódás és kopás által keletkezett meghibásodások, ill. értékcsökkenések esetén, valamint az esetleges szerviz-, beállítási és tisztítási munkálatok költségeire.
 • A készülék teljesítményének fokozatos csökkenése esetén.
 • Mindenfajta vízkő okozta meghibásodás esetén, amely a készülék szakszerűtlen kezelésére, ill. kopásra vezethető vissza.
 • Fizikai károk (például: törés, folyadék beömlés, túláram, stb.) esetén.
 • Olyan meghibásodások esetén, amelyek a használat miatti fokozatos romlási meghibásodásnak (környezettől- és/vagy elhasználódástól függő hibák) minősülnek.
 • Rendszeres használatból eredő fokozatos elhasználódás esetén.
 • Korrózió, oxidáció vagy lerakódás hatására keletkezett meghibásodás esetén.
 • Külső hatás okozta károk, üzembe-, illetve újra üzembe helyezési költségek esetén.
 • Karbantartási, beállítási, ellenőrzési, módosítási, tisztítási költségekre, valamint ezekkel kapcsolatban felmerülő károsodásokra.
 • Áramkimaradás okozta károk esetén.
 • Esztétikai részekre, például: könnyű burkolatok, gombok, fogantyúk, műanyag vagy fém burkolatok, jelvények vagy egyéb ismertetőjelek károsodása, továbbá olyan kisebb károsodások esetén, amelyek nem befolyásolják az áru használhatóságát, a termék működését, mint például karcolások és más hasonló károsodások esetén.
 • E termékhez helytelenül csatlakoztatott elektromos-, gáz- vagy vízellátás hibája miatt vagy ezek miatt bekövetkező üzemzavar okán fellépő károkra.
 • Zárlatos meghibásodására, horpadásra és karcolásra.
 • Azon esetekben, melyekben a terméket nem magáncélra vagy nem belföldön használták.
 • Olyan átalakításra, illetve olyan kiegészítő használatára, amely nincs összhangban a gyártó ajánlásaival.
 • Abból fakadó hibákra, melyek abból adódnak, hogy az eredeti hiba észlelését követően a terméket továbbra is használták.
 • Hosszabb időn át fennálló nedvesedés vagy párásodás miatt fellépő károkra.

7. Hibabejelentés, hibabejelentési eljárás

Esetleges anyag- és gyártási hibából eredő hiba bekövetkeztekor a következő képpen járjon el.

A meghibásodást, ill. a meghibásodás lefolyását a készüléktulajdonosnak magának kell megfogalmaznia és leírnia.

A Vásárlónak a káresemény bekövetkezése, de legkésőbb a tudomására jutása után azt haladéktalanul, legkésőbb 3 napon belül be kell jelentenie (munkanapokon 9 és 17 óra között).

E-mail cím: info@kedvence.hu

A fenti online felületen pontosan le kell írni a meghibásodás bekövetkeztének lefolyását.

Kérjük, saját maga töltse ki az űrlapot pontosan és a valóságnak megfelelően, annak érdekében, hogy elkerüljük a felesleges utólagos kérdéseket, ami az igényrendezést feleslegesen meghosszabbítja.

Hamis vagy szándékosan helytelen adatok megadása az igényrendezés elutasításhoz, a végzett javítások értékének visszaköveteléséhez, vagy akár büntetőjogi következményekhez vezethet.

A 10 kg-nál könnyebb vagy tömegközlekedési eszközön kézicsomagként szállítható méretű (40x40x80 cm vagy 20x20x200 cm-nél kisebb méretű) készülék javítás céljából történő szállításáról a Vásárlónak kell gondoskodnia a Szolgáltató Telephelyére (5000, Szolnok, Batthyány utca 20.).

Amennyiben 10 kg-ot meghaladja a hibás készülék súlya, a készülék javításáról a Szolgáltató gondoskodik a Vásárló otthonában, illetve a készülék tartózkodási helyén, Magyarország területén belül.

Amennyiben a javítás a helyszínen történik, a Vásárló köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az előre egyeztetett időpontban és helyszínen elérhető legyen, annak érdekében, hogy a Szolgáltató részéről kijelölt szakember a sérült készüléket megvizsgálhassa, javíthassa.
Amennyiben az előre egyeztetett időpontban (a Szolgáltató által kijelölt szakember kiszállásakor) ez nem valósul meg, a kiszállás díja a Vásárlót terheli.

8. A szolgáltatás esedékessége

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy a javítással kapcsolatos ügyintézést a kárbejelentés napjától számítva 14 napon belül megkezdi.

Figyelem!
A szükséges alkatrészek beszerzése az alkatrész típusától és beszerzési helyétől függően néhány hetet vehet igénybe, de nem haladhatja meg a 90 napot. Amennyiben az alkatrész beszerzése a Szolgáltatón kívül álló okokból meghiúsul, azaz a javítás 90 napon belül nem teljesíthető, a Szolgáltató kötelezi magát, hogy a Vásárló részére egy új cserekészüléket biztosítson. A cserekészülék műszakilag minimum megegyezik a régivel.

9. A szolgáltató adatai:

 • Név: Szinkron Kkt.
 • Székhely:5000 Szolnok Ady Endre út 52.
 • Cégjegyzékszám: 16 03 001649
 • Adószám: 29778102-2-16
 • Email cím: info@kedvence.hu
 • Telefonszám: +36204293709

zöld csík

KEDVENCE.HU Garancia Plussz bejelentő űrlap:

Megismertem és elolvastam a kedvence.hu Adatkezelési tájékoztatóját, az adataim kezeléséhez hozzájárulok.
-11%
Szállítás: 1 munkanap! Raktáron: 1 db
Kedvencekhez
4 999 Ft
5 599 Ft Az áthúzott ár az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 nap legalacsonyabb eladási ára.
Egységár: 4 999 Ft/db
-10%
Szállítás: 1 munkanap! Raktáron: 1 db
Kedvencekhez
799 Ft
890 Ft Az áthúzott ár az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 nap legalacsonyabb eladási ára.
Egységár: 799 Ft/db
-15%
Szállítás: 1 munkanap! Raktáron: 1 db
Kedvencekhez
3 799 Ft
4 450 Ft Az áthúzott ár az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 nap legalacsonyabb eladási ára.
Egységár: 3 799 Ft/db
-14%
Szállítás: 1 munkanap! Raktáron: 2 db
Kedvencekhez
5 999 Ft
6 999 Ft Az áthúzott ár az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 nap legalacsonyabb eladási ára.
Egységár: 5 999 Ft/db
-14%
Szállítás: 1 munkanap! Raktáron: 2 db
Kedvencekhez
9 399 Ft
10 950 Ft Az áthúzott ár az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 nap legalacsonyabb eladási ára.
Egységár: 9 399 Ft/db
-25%
Szállítás: 1 munkanap! Raktáron: 58 db
Kedvencekhez
Royal Canin Maxi Adult 140g nedves kutyatáp
Kiszerelés
140g
499 Ft
669 Ft Az áthúzott ár az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 nap legalacsonyabb eladási ára.
Egységár: 3 564 Ft/kg
-14%
Szállítás: 1 munkanap! Raktáron: 1 db
Kedvencekhez
1 199 Ft
1 400 Ft Az áthúzott ár az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 nap legalacsonyabb eladási ára.
Egységár: 1 199 Ft/db

zöld vonal