Garancia, jótállás

Feliratkozás hírlevélre általános

Garancia, jótállás kezelés:

A Szinkron KKT (kedvence.hu) internetes áruház az általa értékesített termékeire a gyártó, forgalmazó által biztosított garanciát vállalja. A szavatossági és garanciális idő az adott árucikken kerül feltüntetésre, illetve a mellékelt garanciális okmányokon szerepel. A garancia csak anyag és gyártási hibára vonatkozik, nem pedig szállítási kárra, kopásra vagy törékeny részek sérülésére, illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákra.

A garancia érvényét veszti visszaélésszerű vagy szakavatatlan kezelés, erőszak alkalmazása vagy olyan beavatkozások esetén, amelyeket nem engedélyeztetett szervizelő üzleteink hajtottak végre. Az ön törvényes jogait ez a garancia nem korlátozza. A garancia ideje a jótállással nem hosszabbodik meg, kivéve ha a kicserélt alkatrész fő alkatrésznek számít vagy jelentős javítást igényel a hiba elhárítása. A termékre vonatkozó szavatossági határidő annyi nappal hosszabbodik meg, ahány nap a hiba közlésétől a kijavítás elvégzéséig eltelt. Az esetleg már a vételkor meglévő sérüléseket és hiányokat azonnal a kicsomagolás után, de legkésőbb a vásárlás dátumától számítva három napon belül jelezni kell. A garancia idejének lejárta után esedékes javítások költségtérítésesek.
 
Termék meghibásodása esetén a termékhez mellékelt garancia levélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá elérhetőségeink valamelyikén ügyfélszolgálatunk munkatársa tud segíteni. A meghibásodott készüléket közvetlenül webáruházunk szervizpontjára is visszaküldheti a (Szinkron KKT - 5000 - Szolnok - Batthyány út 20.) címre. Amennyiben az átvett termék hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt 3 napon belül díjmentesen kicseréljük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat haladéktalanul visszafizetjük.

Rendeltetésszerű használat mellett, 3 munkanapon túl jelentkező gyári hiba esetén a hibás terméket javításra vesszük vissza. Ha a termék 15 napon belül nem javítható, a terméket kicseréljük. A javított vagy cseretermék szállítási díja minden esetben a Szinkron KKT. - Kedvence Internetes Webáruházat terheli
 
A kedvence.hu internetes áruház üzemeltetője a Szinkron KKT az alábbi törvényben foglalt feltételeknek megfelelően jár el garanciális hibák kezelésének esetén! A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó (vevő) és vállalkozás (Szinkron KKT) távollevők között kötött szerződés keretében eladott, az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e feltételek szabályai szerint, a Szinkron KKT az alábbi jótállási kötelezettségeket vállalja. A jótállási kötelezettség teljesítése a Szinkron KKT-t terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa (vevő) érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállalóval szemben. Az e feltételek szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a Szinkron KKT az e feltételekben foglaltakon túl további követelményt nem támaszt a fogyasztóval (vevővel) szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.

Amennyiben a gyártó a fogyasztási cikkre a garanciális feltételekben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a Szinkron KKT-t megillető jogok a fogyasztó (vevő) és a Szinkron KKT közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra. A fogyasztó (vevő) és a Szinkron KKT közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e garanciális feltételektől a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e garanciális rendelkezések lépnek. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó (vevő) részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szinkron KKT vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A Szinkron KKT köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó (vevő) rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegy közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kerül megfogalmazásra.

A jótállási jegyen az alábbi adatok kerülnek feltüntetésre:

 • A Szinkron KKT neve, címe.
 • A fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezése és típusa, valamint - ha van - gyártási száma
 • A gyártó neve, címe, ha a gyártó nem azonos a Szinkron KKT-al
 • A szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó (vevő) részére történő átadásának vagy - a Szinkron KKT vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,
 • A fogyasztó (vevő) jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit
 • Tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó (vevő) a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
 • A jótállási jegy utal arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó (vevő) rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó (vevő) rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó (vevő) bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A fogyasztó (vevő) a kijavítás iránti igényét a Szinkron KKT által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Kijavítás iránti igény teljesítésekor a Szinkron KKT-nak vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan az alábbi adatok kerülnek feltüntetésre:

 • A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját
 • A hiba okát és a kijavítás módját
 • A fogyasztási cikk fogyasztó (vevő) részére történő visszaadásának időpontját
 • Kicserélés iránti igény teljesítésekor a kicserélés tényét és időpontját.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Szinkron KKT, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik. Ha a fogyasztó (vevő) a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szinkron KKT nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. E garanciális feltételek alkalmazásában gyártó: a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (2) bekezdés d) pontjában meghatározott gyártó. A garanciális feltételek megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint. A garanciális feltételeket a Szinkron KKT és vevő között kötött fogyasztói szerződésekre kell alkalmazni. E garanciális feltételek a 7/A. §-a a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (2) bekezdés d) pontjának való megfelelést szolgálják.
 

-25%
Szállítás: 1 munkanap! Raktáron: 1 db
Kedvencekhez
Ferplast Duo Feed 3-Etető és Itató Tál 2 x 0,85 liter
Ferplast Duo Feed 3-Etető és Itató Tál 2 x 0,85 liter
Ferplast Duo Feed 3-Etető és Itató Tál 2 x 0,85 liter
Ferplast Duo Feed 3-Etető és Itató Tál 2 x 0,85 liter
Űrtartalom
2x0,85liter
4 999 Ft
6 690 Ft Az áthúzott ár az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 nap legalacsonyabb eladási ára.
Egységár: 4 999 Ft/db
-11%
Szállítás: 1 munkanap! Raktáron: 2 db
Kedvencekhez
2 399 Ft
2 699 Ft Az áthúzott ár az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 nap legalacsonyabb eladási ára.
Egységár: 2 399 Ft/db
-47%
Szállítás: 1 munkanap! Raktáron: 1 db
Kedvencekhez
9 999 Ft
18 960 Ft Az áthúzott ár az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 nap legalacsonyabb eladási ára.
Egységár: 9 999 Ft/db
-28%
Szállítás: 1 munkanap! Raktáron: 1 db
Kedvencekhez
Szemcse méret
3mm
Kiszerelés
1000g
5 399 Ft
7 550 Ft Az áthúzott ár az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 nap legalacsonyabb eladási ára.
Egységár: 5 399 Ft/kg
-11%
Szállítás: 1 munkanap! Raktáron: 1 db
Kedvencekhez
Ferplast Party 18 Dupla műanyag tál 2x0,6liter - barna
Ferplast Party 18 Dupla műanyag tál 2x0,6liter - barna
Űrtartalom
2x0,6 liter
1 599 Ft
1 790 Ft Az áthúzott ár az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 nap legalacsonyabb eladási ára.
Egységár: 1 599 Ft/db